بهترین قیمت فروش کابل و اتصالات Cable

بهترین قیمت فروش کابل و اتصالات Cable

بهترین قیمت فروش Cable کابل و اتصالات شامل جدیدترین و آخرین محصولات روز بازار در روز جمعه , 7 آبان 1395 به روز رسانی گردیده است. این لیست شامل نام ، مشخصات خلاصه و حداقل قیمت هر کالا میباشد و با کلیک بر روی هر محصول اطلاعات کامل در دسترس شما قرار خواهد گرفت. در لیست زیر رنج وسیعی از بهترین مدلهای کابل و اتصالات با بهترین قیمت روز برای خرید آنلاین در دسترس شما قرار گرفته است.

کدنام کالاقیمت

لیست قیمت Cable Dnet

لیست قیمت کابل و اتصالات دی نت

12305

Cable Dnet VGA 50.0M

۱۳۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

136,000
12303

Cable Dnet VGA 5.0M

۱۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

12,000
12533

Cable Dnet VGA 40M

12532

Cable Dnet VGA 30M

12301

Cable Dnet VGA 3.0M

12304

Cable Dnet VGA 20.0M

۴۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

41,000
12531

Cable Dnet VGA 15M

12302

Cable Dnet VGA 10.0M

۱۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

18,000
12300

Cable Dnet VGA 1.0M

۷,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

7,000
12313

Cable Dnet Printer 5.0m

۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

8,000
12314

Cable Dnet Printer 3.0m

۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

6,000
12534

Cable Dnet Printer 10.0m

12315

Cable Dnet Printer 1.5m

۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

3,000
12312

Cable Dnet OTG microUSB

۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

3,000
12307

Cable Dnet HDMI 5M

۱۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

16,000
12529

Cable Dnet HDMI 3M

12530

Cable Dnet HDMI 30M

12306

Cable Dnet HDMI 20M

۸۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

80,000
12309

Cable Dnet HDMI 1M

۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

8,000
12310

Cable Dnet HDMI 15M

۵۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

52,000
12308

Cable Dnet HDMI 10M

۲۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

25,000
12311

Cable Dnet DVI-VGA Adapter

۳,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه 7 روز مهلت تست

3,500

لیست قیمت Cable B-Net

لیست قیمت کابل و اتصالات بی نت

18914

Cable B-Net VGA 50.0M

۱۴۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

140,000
18918

Cable B-Net VGA 5.0M

۸,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

8,500
18924

Cable B-Net VGA 40.0M

18923

Cable B-Net VGA 30.0M

۶۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۷۲,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

60,000
18917

Cable B-Net VGA 3.0M

۵,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

5,500
18922

Cable B-Net VGA 25.0M

۳۵,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

35,500
18921

Cable B-Net VGA 20.0M

۲۶,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۴۱,۵۰۰

تومان

دارای نویز گیر با قدرت بالا

26,500
18920

Cable B-Net VGA 15.0M

۱۹,۸۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۳۵,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

19,800
18919

Cable B-Net VGA 10M

۱۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۱۶,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر

۲۴,۵۰۰

تومان

دارای نویز گیر با قدرت بالا

14,000
18915

Cable B-Net VGA 1.5M

۳,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۴,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

3,500
18916

Cable B-Net VGA 1.0M

18911

Cable B-Net Printer 5.0m

۵,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۷,۰۰۰

تومان

ارجینال با دفترچه HP

5,500
18910

Cable B-Net Printer 3.0m

۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

4,000
18913

Cable B-Net Printer 15m

18912

Cable B-Net Printer 10m

۲۳,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

23,500
18909

Cable B-Net Printer 1.5m

۲,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۳,۵۰۰

تومان

ارجینال با دفترچه HP

2,500
18938

Cable B-Net Parallel Printer 5.0M

۱۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۱۴,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

12,000
18937

Cable B-Net Parallel Printer 3.0M

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

9,000
18942

Cable B-Net Parallel Printer 25.0M

18941

Cable B-Net Parallel Printer 20.0M

18940

Cable B-Net Parallel Printer 15.0M

18939

Cable B-Net Parallel Printer 10.0M

۲۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

21,000
18936

Cable B-Net Parallel Printer 1.5M

۴,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۶۵,۰۰۰

تومان

متراژ 1 . 8 متر

4,500
19013

Cable B-Net Micro HDMI

18945

Cable B-Net HDMI Flat 5.0M

۱۳,۲۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

13,200
18944

Cable B-Net HDMI Flat 3.0M

۹,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

9,500
19121

Cable B-Net HDMI Flat 15.0M

۴۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

41,000
18946

Cable B-Net HDMI Flat 10.0M

۲۴,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

24,500
18943

Cable B-Net HDMI Flat 1.5M

۶,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

6,500
18908

Cable B-Net HDMI 50M

18901

Cable B-Net HDMI 5.0M

۱۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۱۶,۵۰۰

تومان

پشتبانی از FULL 3D

11,000
18907

Cable B-Net HDMI 40M

۴۹۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

490,000
18906

Cable B-Net HDMI 30M

۲۹۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۳۵۵,۰۰۰

تومان

با قدرت نویزگیری بالا

290,000
18900

Cable B-Net HDMI 3.0M

۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

8,000
18905

Cable B-Net HDMI 25M

۱۱۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

110,000
18904

Cable B-Net HDMI 20M

۶۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

62,000
18903

Cable B-Net HDMI 15M

۳۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

32,000
18902

Cable B-Net HDMI 10M

۱۸,۷۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

18,700
18899

Cable B-Net HDMI 1.5M

۴,۰۰۰

تومان

متراژ 1 . 5 متر

۵,۰۰۰

تومان

متراژ 1 . 8 متر

۸,۰۰۰

تومان

پشتبانی از FULL 3D

4,000
18999

Cable B-Net Cat 6 - 5.0M

۵,۳۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

5,300
18996

Cable B-Net Cat 6 - 30M

۲۴,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

24,500
18998

Cable B-Net Cat 6 - 3.0M

19002

Cable B-Net Cat 6 - 20M

۱۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

18,000
19001

Cable B-Net Cat 6 - 15M

۱۴,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

14,500
19000

Cable B-Net Cat 6 - 10M

۱۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

10,000
18997

Cable B-Net Cat 6 - 1.0M

۲,۳۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

2,300
18995

Cable B-Net Cat 6 - 0.5M

۱,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

1,500
18957

Cable B-Net Cat 5 - 5.0M

۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

3,000
18953

Cable B-Net Cat 5 - 30.0M

۱۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

19,000
18949

Cable B-Net Cat 5 - 3.0M

۲,۲۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

2,200
18956

Cable B-Net Cat 5 - 20.0M

۷,۸۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

7,800
18951

Cable B-Net Cat 5 - 2.0M

۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

2,000
18955

Cable B-Net Cat 5 - 15.0M

۵,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

5,500
18954

Cable B-Net Cat 5 - 10.0M

۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

4,000
18950

Cable B-Net Cat 5 - 1.0M

۱,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

1,500
18952

Cable B-Net Cat 5 - 0.5M

۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

1,000
19054

Cable B-Net Audio 1 - 2

۲,۰۰۰

تومان

متراژ 1 . 5 متر

۳,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا متراژ 1 . 5 متر

۳,۵۰۰

تومان

متراژ 3 متر

۴,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا متراژ 3 متر

۴,۳۰۰

تومان

متراژ 5 متر

۷,۰۰۰

تومان

متراژ 10 متر

2,000
19053

Cable B-Net Audio 1 - 1

۲,۰۰۰

تومان

متراژ 1 . 5 متر

۲,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

۳,۲۰۰

تومان

متراژ 3 متر

۴,۲۰۰

تومان

متراژ 5 متر

۷,۰۰۰

تومان

متراژ 10 متر

2,000
  • درخواست قیمت و ثبت سفارش در کیمیا آنلاین فقط به صورت آنلاین و از طریق سایت امکانپذیر می باشد
  • در صورتیکه کالای مورد نظر شما در لیست وجود نداشت و یا لیست به روز نبود از طریق پنل درخواست قیمت ، درخواست خود را ثبت فرمائید
  • کیمیا آنلاین در مورد اشتباهات در مشخصات کالاها هیچ مسولیتی نمی پذیرد. برای اطلاعات دقیقتر به سایت سازندگان کالا مراجعه فرمایید
  • قیمت کالا در کیمیا آنلاین به صورت روزانه میباشد. با توجه به نوسان قیمتها در بازار، کیمیا آنلاین هیچ گونه مسولیتی در خصوص افزایش یا کاهش قیمتها ندارد
  • کلیه کالاهای موجود در کیمیا آنلاین ( با گارانتی و بدون گارانتی ) دارای 7 روز مهلت تست میباشند و در صورت وجود اشکال برای شما تعویض میشوند