اخبار و مقالات :: فناوری اطلاعات و عمومی

پژوهش مایکروسافت: فناوری از توانایی تمرکز ما کاسته است

۱۲۵۵ شماره اطلاع نامه : پژوهش مایکروسافت: فناوری از توانایی تمرکز ما کاسته است ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ پژوهش مایکروسافت: فناوری از توانایی تمرکز ما کاسته است فناوری اطلاعات و عمومی :: اخبار و مقالات پژوهش مایکروسافت: فناوری از توانایی تمرکز ما کاسته است

پژوهش مایکروسافت: فناوری از توانایی تمرکز ما کاسته است

آیا فکر می کنید که پر رنگ تر شدن نقش فناوری در زندگیتان به کاهش توانایی شما در تمرکز انجامیده است؟ مایکروسافت شواهدی در درست داد که این نظریه را تایید می کند. پژوهشی که اخیراً منتشر شده حاکی از آن است که میانگن مدت زمان تمرکز انسان، در آغاز قرن جاری با شتاب زیادی کاهش یافته است. این پژوهش مبتنی بر پرسش و تصویر نگاری مغزی بوده است.

در سال 2000 افراد می توانستند بر روی کارها به مدت 12 ثانیه تمرکز کنند (پیش از آنکه تمرکز آنها به چیز دیگری معطوف شود)، اما این مقدار حالا به 8 ثانیه کاهش یافته است. در واقع این پژوهش نشان می دهد که در بازه های زمانی کوتاه تری تمرکز افراد معطوف کارهای دیگر می شود. طبق همین پژوهش، کاهش در مدت زمان تمرکز از تلفن های هوشمند و اتفاقات ناگهانی ناشی می شود. بسیاری از افراد جوان به گونه ای که می توان آن را "جبری" خواند، مرتباً در حال چک کردن تلفن های خود و برای اطلاع از شبکه های اجتماعی و یا تازه های وب هستند. از این رو به آسانی عامل آن را می توان در هر جایی مشاهده کرد.

خوشبختانه این مسئله به کلی منفی هم نیست، در حالی که فناوری از مدت زمان تمرکز ما بر روی کارها کاسته است، به نظر می رسد که توانایی انجام هم زمان چندین کار مختلف با هم و تمرکز در بازه های زمانی کوتاه تر را بهبود بخشیده است. این بهبود ها محدودیت هایی نیز دارند و استفاده شدید از شبکه های اجتماعی، اثرات معکوسی دارد. در آن سو پژوهش های دیگری حاکی از تاثیرات مخرب استفاده مداوم از شبکه های اجتماعی و گوشه نشینی هستند. کاهش تعامل اجتماعی در دنیای واقعی و محدود شدن آن به دنیای مجازی، می تواند خلق و خوی فرد را تحت تاثیر قرار دهد که بسیاری از پژوهش های روانشناختی و جامعه شناسی، نسبت به آن هشدار می دهند.

شهر سخت افزار