اخبار و مقالات :: نرم افزار، اینترنت و شبکه

یکه تازی ویندوز 7 در دنیای سیستم عامل ها

۱۳۱۱ شماره اطلاع نامه : یکه تازی ویندوز 7 در دنیای سیستم عامل ها ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ یکه تازی ویندوز 7 در دنیای سیستم عامل ها نرم افزار، اینترنت و شبکه :: اخبار و مقالات یکه تازی ویندوز 7 در دنیای سیستم عامل ها

یکه تازی ویندوز 7 در دنیای سیستم عامل ها

مایکروسافت خود را برای معرفی ویندوز 10 در ماه میلادی آینده آماده می کند اما شکی نیست که این سیستم عامل جدید در تصاحب جایگاه ویندوز 7 با دشواری زیادی مواجه خواهد شد، چرا که بر روی بیش از نیمی از تمام کامپیوترهای جهان نصب شده و حتی سهم آن در حال افزایش است.

در حال حاضر سهم ویندوز 7 به تنهایی از مجموع تمامی نسخه های ویندوز بیشتر است و آمار نشان می دهد که دیگر نسخه های سیستم عامل های مایکروسافت به سختی 30% از کامپیوترهای جهان را به خود اختصاص داده اند. ویندوز 7 با 53.1% در جایگاه نخست سیستم عامل ها قرار دارد و پس از آن، ویندوز 8.1 با 15.99% در جابگاه دوم قرار گرفته است. طبق اطلاعات ارائه شده از سوی StatCounter، ویندوز XP با 10.54% جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. در همین حال سهم سیستم عامل Mac OS X اپل 10.51% است. ویندوز 8 با 3.91% در جایگاه پنجم و ویندوز ویستا با 2.32% در جایگاه بعدی قرار گرفته است. در مجموع سهم لینوکس از سیستم عاملها 1.77% است.
 

آینده ویندوز 7

روی هم رفته دیگر نسخه های ویندوز 32.7% بازار را به خود اختصاص داده اند که به وضوح فاصله زیادی با ویندوز 7 دارند. با نگاهی بر این اعداد می توان گفت که ویندوز 7 سلطان تمامی سیستم عامل های دنیا است. اما این حکم فرمایی مدت زیادی دوام نخواهد آورد. دست کم مایکروسافت چنین امیدی در دل دارد و به امکان ارتقای رایگان به ویندوز 10 چشم دوخته است تا کاربران ویندوز 7 به ویندوز 10 مهاجرت کنند و این سهم بزرگ از آن ویندوز 10 شود.

برای تحقق این امر مایکروسافت به کاربران ویندوز 7 و 8.1 امکان ارتقای رایگان به ویندوز 10 را می بخشد و در همین راستا پیشتیبانی از ویندوز 7 در سال 2020 پایان می یابد. در این وحله، مایکروسافت یکبار دیگر با سناریوی ویندوز XP مواجه شده و جلب تمایل کاربران به ارتقا به نسخه بعدی ویندوز، کار آسانی نخواهد بود. از آنجایی که ویندوز 10 ا 5 سال پیش از پایان عمر ویندوز 7 در دسترس است، می تواند گزینه مناسبی برای مهاجرت باشد.

شهر سخت افزار