اخبار و مقالات :: نرم افزار، اینترنت و شبکه

گوگل با سرویس My Ramadan Companion به استقبال ماه رمضان رفته است

۱۳۴۲ شماره اطلاع نامه : گوگل با سرویس My Ramadan Companion به استقبال ماه رمضان رفته است ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ گوگل با سرویس My Ramadan Companion به استقبال ماه رمضان رفته است نرم افزار، اینترنت و شبکه :: اخبار و مقالات گوگل با سرویس My Ramadan Companion به استقبال ماه رمضان رفته است

گوگل با سرویس My Ramadan Companion به استقبال ماه رمضان رفته است

با آغاز ماه مبارک رمضان، گوگل نیز به این مناسبت یک ماهه‌ی مسلمانان جهان توجه ویژه‌ای داشته و سرویسی را به این منظور راه‌اندازی کرده تا در کنار کاربران مسلمان خود قرار بگیرد.

سرویس جدید گوگل شامل وب‌سایتی است که در آن مطالب مفید برای مسلمانان نظیر دستورهای غذایی، برنامه‌های تفریحی و اطلاعات کاربردی از قبیل اپلیکیشن‌های موجود در گوگل پلی در اختیار کاربران قرار گرفته است. البته با توجه به اینکه قشر کثیری از مسلمانان به زبان عربی تکلم می‌کنند، این سرویس نیز بیشتر برای کاربرانی کاربردی است که با این زبان آشنایی دارند. هر چند می‌توان در میان اپلیکیشن‌های ارائه شده، از زبان انگلیسی نیز بهره برد. با توجه به ساختار کارت گونه‌ی این سرویس، می‌توان از آن در گوشی‌هوشمند و در سرویس Google Now نیز استفاده کرد.

زومیت