اخبار و مقالات :: نرم افزار، اینترنت و شبکه

WiMax در‌برابر WiFi‌

۱۴۶ شماره اطلاع نامه : WiMax در‌برابر WiFi‌ ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ WiMax در‌برابر WiFi‌ نرم افزار، اینترنت و شبکه :: اخبار و مقالات WiMax در‌برابر WiFi‌

WiMax در‌برابر WiFi‌

تا چند وقت پيش اتصال به اينترنت مستلزم به‌كارگيري خطوط تلفني و استفاده از مودم‌هايي بود كه در اصطلاح به آنها Dial-up گفته مي‌شد اما پس از دستيابي به فناوري امكان دسترسي به اينترنت پرسرعت با پهناي باند بيشتر تحولات چشمگيري را در دنياي اطلاعات شاهد بوديم. بي‌شك فناوري WiFi و امكان استفاده از اينترنت بي‌سيم نقش بسيار مهمي را در ايجاد تغييرات بنيادين در عرصه اطلاعات ايفا كرده است و اين در حالي است كه اين روزها با ورود فناوري وايمكس در آستانه كسب تجربه‌اي نو و متفاوت در دنياي اينترنت قرار داريم.

اين سيستم ديجيتالي ارتباطي بي‌سيم جايگزين خوبي براي شبكه‌هاي ADSL خانگي و حتي شبكه‌هاي بي‌سيم با برد كوتاه است. مهم‌ترين ويژگي وايمكس در مقايسه با WiFi در اين است كه دسترسي به آن حتي در مسافت‌هاي بسيار طولاني هم امكان‌پذير خواهد بود.
وايمكس مخفف عبارت همكاري جهاني براي دسترسي به امواج مايكرو در زبان انگليسي است اگر چه WiFi و WiMax هر دو از فناوري‌هاي بي‌سيم براي اتصال به اينترنت هستند اما بسامد امواج وايمكس از WiFi بيشتر است و در نتيجه طول موج وايمكس كوتاه‌تر خواهد بود. براساس قوانين علم فيزيك با كوتاه‌تر شدن طول موج طول عمق آن افزايش خواهد يافت و به همين علت مي‌توان از وايمكس در فواصل بيشتر استفاده كرد. به اين ترتيب علاوه بر بهبود كيفيت، سرعت انتقال داده‌ها نيز افزايش خواهد يافت. البته بسياري از افراد براين باورند از آنجايي كه انتشار امواج در اين سيستم‌ها به روش مشابهي انجام مي‌شود و مي‌توان وايمكس را نسل جديدي ‌ از WiFi به شمار مي‌آورد، با اين تفاوت كه استفاده از WiFi محدود به شبكه‌هاي محلي و خانگي است اما وايمكس شبكه‌اي سازماني است كه مي‌توان با استفاده از آن محدوده بزرگ‌تري را تحت پوشش قرار داد.
براين اساس پيش‌بيني مي‌شود كه در آينده‌اي نه چندان دور وايمكس بتواند اينترنت را به يك شبكه مخابراتي تبديل كند و تحولات عظيمي را در اين زمينه به وجود آورد به گونه‌اي كه روشن كردن هر كامپيوتر به منزله اتصال آن به اينترنت باشد.

رایانه خبر