اخبار و مقالات :: نرم افزار، اینترنت و شبکه

فیس‎بوک کاربران را نسبت به هدف قرار گرفتن از سوی دولت ها آگاه می‌سازد

۱۸۰۹ شماره اطلاع نامه : فیس‎بوک کاربران را نسبت به هدف قرار گرفتن از سوی دولت ها آگاه می‌سازد ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ فیس‎بوک کاربران را نسبت به هدف قرار گرفتن از سوی دولت ها آگاه می‌سازد نرم افزار، اینترنت و شبکه :: اخبار و مقالات فیس‎بوک کاربران را نسبت به هدف قرار گرفتن از سوی دولت ها آگاه می‌سازد

فیس‎بوک کاربران را نسبت به هدف قرار گرفتن از سوی دولت ها آگاه می‌سازد

به لطف بهبود سیستم نظارتی، از این پس اگر سازمان‌های دولتی حساب کاربر را هدف قرار دهند، فیس‎بوک طی پیغام هشداری آن‌ها را نسبت به تلاش برای نفوذ و جاسوسی از حسابشان مطلع می‌کند.

به گفتی آلکس استاموس، کارمند ارشد بخش امنیت فیسبوک، این تغییر از آنجایی صورت گرفته که تهدید سازمان‌ها و نهادهای امنیتی بسیار پیچیده‌تر و خطرناک‌تر از تهدید‌های معمول است" "به منظور محافظت از روش‌ها و نحوه تشخیص حملات ما معمولاً نحوه کارکرد آن‌ها را شرح نمی‌دهیم. تنها زمانی هشدار هدف قرار گرفتن از سوی نهای‌های دولتی به کاربر نمایش داده می‌شود، که شواهد قوی در دست باشد."

شهر سخت افزار