بهترین قیمت فروش لپ تاپ دل Laptop Dell

بهترین قیمت فروش لپ تاپ دل Laptop Dell

بهترین قیمت فروش Laptop Dell لپ تاپ دل شامل جدیدترین و آخرین محصولات روز بازار در روز چهارشنبه , 6 اسفند 1399 به روز رسانی گردیده است. این لیست شامل نام ، مشخصات خلاصه و حداقل قیمت هر کالا می باشد و با کلیک بر روی هر محصول اطلاعات کامل در دسترس شما قرار خواهد گرفت. در لیست زیر رنج وسیعی از بهترین مدلهای لپ تاپ دل با بهترین قیمت روز برای خرید آنلاین در دسترس شما قرار گرفته است.

کدLaptopCPUSpeedRAMHDDLCDVGAWقیمت

لیست قیمت Laptop Dell

لیست قیمت لپ تاپ دل

219

Dell XPS L502

Intel® Core™ i72.2~3.18.075015.6"GeForce® 540M2.8
36205

Dell XPS 9380

Core™ i7-8565U1.8~4.616.0100013.3"UHD 6201.2
36206

Dell XPS 9370

Core™ i7-8550U1.8~4.016.051213.3"UHD 6201.2
23522

Dell XPS 15-9560

intel® Core™ i72.80~3.816.051215.6"GeForce® 1050M2.0
26685

Dell XPS 13-9360

intel® Core™ i72.70~3.58.025613.3"Intel1.2
30321

DELL XPS 13-1022

Intel® Core™ i52.5~3.18.025613.3"Intel HD1.2
28619

Dell VOSTRO 5471

intel® Core™ i71.8~4.08.01000+12814.0"ATI M5301.2
28620

Dell VOSTRO 5471

intel® Core™ i51.6~3.48.0100014.0"ATI M5301.6
28832

Dell VOSTRO 5471

intel® Core™ i51.6~3.48.01000+12814.0"ATI M5301.6
37067

Dell Vostro 3590-D

Core™ i7-105101.8~4.916.01000+25615.6"Radeon 6102.17
37068

Dell Vostro 3590-C

Core™ i7-105101.8~4.98.01000+25615.6"Radeon 6102.17
37069

Dell Vostro 3590-B

Core™ i7-105101.8~4.98.01000+12815.6"Radeon 6102.17
12909

Dell Latitude E5440 i7

intel® Core™ i72.10~3.308.032014.0GeForce® 740M2.0
12906

Dell Latitude E5440 i5

intel® Core™ i51.70~2.708.032014.0GeForce® 740M2.0
23521

DELL LATITUDE E3450

intel® Core™ i72.50~3.18.0100014.0"GeForce® 830M2.0
37066

Dell Latitude 7300-A

Core™ i7-86651.9~4.816.051213.3"Intel UHD1.36
27112

Dell Latitude 5580

intel® Core™ i52.50~3.14.050015.6"Intel@ HD2.2
27456

Dell Latitude 5580

intel® Core™ i52.40~3.08.0100015.6"Intel@ HD2.2
37065

Dell Latitude 5500-C

Core™ i7-86651.9~4.88.0100015.6"Radeon RX5401.36
37064

Dell Latitude 5500-A

Core™ i5-8265U1.6~3.94.0100015.6"Intel UHD1.36
36207

Dell Inspiron Gaming 15 G3

Core™ i7-9750H2.6~4.516.01000+25615.6"Geforce GTX1650TI2.3
27110

Dell Inspiron 7577

intel® Core™ i72.80~3.8016.01000+12815.6"GeForce® 1050M2.6
36208

Dell Inspiron 5593

Core™ i7-1065G71.3~3.932.01000+50015.6"Geforce MX2301.83
36209

Dell Inspiron 5593

Core™ i7-1065G71.3~3.916.01000+50015.6"Geforce MX2301.83
36210

Dell Inspiron 5593

Core™ i7-1065G71.3~3.916.01000+25615.6"Geforce MX2301.83
36211

Dell Inspiron 5593

Core™ i7-1065G71.3~3.98.01000+25615.6"Geforce MX2301.83
36212

Dell Inspiron 5593

Core™ i7-1065G71.3~3.916.01000+12815.6"Geforce MX2301.83
36213

Dell Inspiron 5593

Core™ i7-1065G71.3~3.98.01000+12815.6"Geforce MX2301.83
36200

Dell Inspiron 5583

Core™ i7-8565U1.8~4.68.0200015.6"GeForce MX1302.1
36201

Dell Inspiron 5583

Core™ i7-8565U1.8~4.616.0200015.6"Geforce MX1302.1
36202

Dell Inspiron 5583

Core™ i7-8565U1.8~4.616.02000+25015.6"Geforce MX1302.1
36203

Dell Inspiron 5583

Core™ i7-8565U1.8~4.616.02000+50015.6"Geforce MX1302.1
24528

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i72.7~3.58.0200015.6"ATI M4452.3
24530

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i52.50~3.18.0100015.6"ATI M4402.3
24531

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i52.50~3.14.0100015.6"ATI M4402.3
22080

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i52.50~3.18.0100015.6"ATI M4452.3
22081

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i72.70~3.5016.0200015.6"ATI M4452.3
22082

DELL Inspiron 5567

intel® Core™ i72.70~3.508.0100015.6"ATI M4452.3
20319

Dell Inspiron 5559 i5

intel® Core™ i52.30~2.808.0100015.6"ATI M3352.5
12725

Dell Inspiron 5559 i5

Intel® Core™ i52.3~2.84.050015.6"ATI M3352.5
12728

Dell Inspiron 5559 i5

Intel® Core™ i52.3~2.84.050015.6"ATI M3352.5
21172

Dell Inspiron 5559 HD i7

intel® Core™ i72.50~3.18.0100015.6"ATI M3352.5
23998

DELL Inspiron 5468

intel® Core™ i52.50~3.14.0100014.0"GeForce® 940MX1.7
22083

DELL Inspiron 5468

intel® Core™ i72.70~3.58.0100014.0"GeForce® 940MX`1.7
22859

DELL Inspiron 5468

intel® Core™ i52.50~3.14.050014.0"GeForce® 940MX1.7
37263

Dell Inspiron 3593-SLR-ZF

Core™ i7-1065G71.3~3.932.02000+51215.6"Geforce MX2302.1
37264

Dell Inspiron 3593-SLR-ZE

Core™ i7-1065G71.3~3.932.02000+25615.6"Geforce MX2302.1
37265

Dell Inspiron 3593-SLR-ZD

Core™ i7-1065G71.3~3.916.02000+51215.6"Geforce MX2302.1
37266

Dell Inspiron 3593-SLR-ZC

Core™ i7-1065G71.3~3.916.02000+25615.6"Geforce MX2302.1
37267

Dell Inspiron 3593-SLR-ZB

Core™ i7-1065G71.3~3.916.02000+12815.6"Geforce MX2302.1
37268

Dell Inspiron 3593-SLR-ZA

Core™ i7-1065G71.3~3.916.0200015.6"Geforce MX2302.1
37079

Dell Inspiron 3593-SLR-X

Core™ i7-1065G71.3~3.932.01000+50015.6"GeForce MX2302.1
37071

Dell Inspiron 3593-SLR-I

Core™ i7-1065G71.3~3.916.02000+25615.6"GeForce MX2302.1
36287

Dell Inspiron 3593-SLR

Core™ i7-1065G71.3~3.916.01000+51215.6"GeForce MX2302.1
37080

Dell Inspiron 3593-SLR-F

Core™ i7-1065G71.3~3.916.01000+25615.6"GeForce MX2302.1
36288

Dell Inspiron 3593-SLR

Core™ i7-1065G71.3~3.916.01000+12815.6"GeForce MX2302.1
37081

Dell Inspiron 3593-SLR-D

Core™ i7-1065G71.3~3.916.0100015.6"GeForce MX2302.1
37082

Dell Inspiron 3593-SLR-C

Core™ i7-1065G71.3~3.98.01000+25615.6"GeForce MX2302.1
37083

Dell Inspiron 3593-SLR-B

Core™ i7-1065G71.3~3.98.01000+12815.6"GeForce MX2302.1
37084

Dell Inspiron 3593-SLR-A

Core™ i7-1065G71.3~3.98.0100015.6"GeForce MX2302.1
37077

Dell Inspiron 3593-M

Core™ i7-1065G71.3~3.916.01000+12815.6"Geforce MX2302.1
37078

Dell Inspiron 3593-L

Core™ i7-1065G71.3~3.98.01000+12815.6"Geforce MX2302.1
36218

Dell Inspiron 3593

Core™ i7-1065G71.3~3.916.01000+25015.6"Geforce MX2302.1
37085

Dell Inspiron 3593-D

Core™ i7-1065G71.3~3.916.01000+25015.6"Geforce MX2302.1
36219

Dell Inspiron 3593

Core™ i7-1065G71.3~3.916.01000+50015.6"Geforce MX2302.1
36220

Dell Inspiron 3593

Core™ i7-1065G71.3~3.916.0100015.6"Geforce MX2302.1
36221

Dell Inspiron 3593

Core™ i7-1065G71.3~3.98.01000+25015.6"Geforce MX2302.1
36226

Dell Inspiron 3593

Core™ i7-1065G71.3~3.98.0100015.6"Geforce MX2302.1
36214

Dell Inspiron 3593

Core™ i5-1035G11.0~3.616.01000+12015.6"Geforce MX2302.1
36215

Dell Inspiron 3593

Core™ i5-1035G11.0~3.68.01000+12015.6"Geforce MX2302.1
36216

Dell Inspiron 3593

Core™ i5-1035G11.0~3.68.0100015.6"Geforce MX2302.1
36217

Dell Inspiron 3593

Core™ i5-1035G11.0~3.64.0100015.6"Geforce MX2302.1
36225

Dell Inspiron 3582

Celeron N40001.1~2.64.050015.6"UHD 6002.1
30219

DELL Inspiron 3576

Intel Core i51.6~3.44.0100015.6"Intel 620/AMD 5202.13
23512

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i52.50~3.14.050015.6"ATI M4302.2
23513

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i72.7~3.58.0100015.6"ATI M4302.2
23514

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i32.04.050015.6"Intel@ HD2.2
23515

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i32.04.0100015.6"Intel@ HD2.2
23997

DELL Inspiron 3567

intel® Core™ i32.04.0100015.6"ATI M4302.2
21167

Dell Inspiron 3558 i3

intel® Core™ i32.04.0100015.6"GeForce® 840M2.2
21008

DELL Inspiron 3552

Intel Celeron1.6~2.484.050015.6"Intel® HD2.14
22885

Dell INSPIRON 3168

Intel® Celeron1.6~2.42.03211.6"Intel HD1.36
27165

Dell INSPIRON 3168

intel® Celeron1.6~2.44.050011.6"Intel@ HD1.3
28967

DELL Inspiron 15-5570

intel® Core™ i51.6~3.48.0200015.6"ATI M5302.1
28968

DELL Inspiron 15-5570

intel® Core™ i71.8~4.016.02000+25615.6"ATI M5302.1
28621

DELL Inspiron 15-5570

intel® Core™ i51.6~3.44.0100015.6"ATI M5302.1
26681

DELL Inspiron 15-5570

intel® Core™ i51.6~3.48.0100015.6"ATI M5302.1
26682

DELL Inspiron 15-5570

intel® Core™ i71.8~4.08.0100015.6"ATI M5302.1
26683

DELL Inspiron 15-5570

intel® Core™ i71.8~4.08.01000+12815.6"ATI M5302.1
26684

DELL Inspiron 15-5570

intel® Core™ i71.8~4.016.02TB15.6"ATI M5302.1
25618

Dell INSPIRON 15-3567

intel® Core™ i72.7~3.512.0200015.6"ATI M4302.2
25620

Dell INSPIRON 15-3567

intel® Core™ i72.7~3.58.0200015.6"ATI M4302.2
22620

DELL Inspiron 15 3567

intel® Core™ i52.50~3.16.0100015.6"ATI M4302.2
27937

Dell INSPIRON 14-3467

intel® Core™ i52.50~3.14.0100014.0"ATI M4301.6
27938

Dell INSPIRON 14-3467

intel® Core™ i32.04.050014.0"ATI M4301.6
28973

DELL Inspiron 13 5379

intel® Core™ i51.6~3.48.0100013.3"Intel@ HD1.6
23701

DELL Inspiron 13 5378

intel® Core™ i52.50~3.18.0100013.3"Intel@ HD1.7
23702

DELL Inspiron 13 5378

intel® Core™ i72.7~3.58.0100013.3"Intel@ HD1.7
27111

Dell Alienware 1143

intel® Core™ i72.80~3.8016.01000+25615.6"GeForce® 1060M3.5
  • درخواست قیمت و ثبت سفارش در کیمیا آنلاین فقط به صورت آنلاین و از طریق سایت امکانپذیر می باشد
  • در صورتیکه کالای مورد نظر شما در لیست وجود نداشت و یا لیست به روز نبود از طریق پنل درخواست قیمت ، درخواست خود را ثبت فرمائید
  • کیمیا آنلاین در مورد اشتباهات در مشخصات کالاها هیچ مسولیتی نمی پذیرد. برای اطلاعات دقیقتر به سایت سازندگان کالا مراجعه فرمایید
  • قیمت کالا در کیمیا آنلاین به صورت روزانه میباشد. با توجه به نوسان قیمتها در بازار، کیمیا آنلاین هیچ گونه مسولیتی در خصوص افزایش یا کاهش قیمتها ندارد
  • کلیه کالاهای موجود در کیمیا آنلاین ( با گارانتی و بدون گارانتی ) دارای 7 روز مهلت تست میباشند و در صورت وجود اشکال برای شما تعویض میشوند