بهترین قیمت فروش فلش مموری ای دیتا Flash Memory ADATA

بهترین قیمت فروش فلش مموری ای دیتا Flash Memory ADATA

بهترین قیمت فروش Flash Memory ADATA فلش مموری ای دیتا شامل جدیدترین و آخرین محصولات روز بازار در روز شنبه , 6 خرداد 1396 به روز رسانی گردیده است. این لیست شامل نام ، مشخصات خلاصه و حداقل قیمت هر کالا میباشد و با کلیک بر روی هر محصول اطلاعات کامل در دسترس شما قرار خواهد گرفت. در لیست زیر رنج وسیعی از بهترین مدلهای فلش مموری ای دیتا با بهترین قیمت روز برای خرید آنلاین در دسترس شما قرار گرفته است.

کدنام کالاقیمت

لیست قیمت Flash Memory ADATA

لیست قیمت فلش مموری ای دیتا

20039

Flash Memory ADATA UV210 - 8GB

۲۴,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

24,000
20038

Flash Memory ADATA UV210 - 64.0GB

۸۹,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

89,000
20037

Flash Memory ADATA UV210 - 32GB

۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

49,000
20036

Flash Memory ADATA UV210 - 16GB

۲۹,۵۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

29,500
1849

Flash Memory ADATA UV150 8GB

11855

Flash Memory ADATA UV150 64GB

۹۷,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

97,000
1851

Flash Memory ADATA UV150 32GB

۴۹,۵۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

49,500
1850

Flash Memory ADATA UV150 16GB

۳۲,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

32,000
11854

Flash Memory ADATA UV150 128GB

۲۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

205,000
11485

Flash Memory ADATA UV140 USB 3.0 - 64GB

۹۵,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

95,000
11484

Flash Memory ADATA UV140 USB 3.0 - 32GB

۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

49,000
11483

Flash Memory ADATA UV140 USB 3.0 - 16GB

۳۱,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

31,000
19290

Flash Memory ADATA UV140 USB 3.0

۱۹۸,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

198,000
8458

Flash Memory ADATA UV131 USB 3.0 - 64GB

۱۰۰,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

100,000
8457

Flash Memory ADATA UV131 USB 3.0 - 32GB

۴۹,۵۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

49,500
8455

Flash Memory ADATA UV131 USB 3.0 - 16GB

۳۴,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

34,000
8126

Flash Memory ADATA UV130 - 8GB

۲۳,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

23,000
11837

Flash Memory ADATA UV130 - 32GB

۴۹,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

49,000
8127

Flash Memory ADATA UV130 - 16GB

۳۱,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

31,000
1852

Flash Memory ADATA UV128 8GB

۲۲,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

22,000
1855

Flash Memory ADATA UV128 64GB

۹۳,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

93,000
1854

Flash Memory ADATA UV128 32GB

۴۸,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

48,000
1853

Flash Memory ADATA UV128 16GB

۲۹,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

29,000
1835

Flash Memory ADATA UV110 8GB

1837

Flash Memory ADATA UV110 32GB

1836

Flash Memory ADATA UV110 16GB

986

Flash Memory ADATA UV100 8GB

۲۲,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

22,000
1828

Flash Memory ADATA UV100 32GB

۴۳,۵۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

43,500
987

Flash Memory ADATA UV100 16GB

۲۷,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

27,000
1847

Flash Memory ADATA UE700 64GB

۱۳۹,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

139,000
1846

Flash Memory ADATA UE700 32GB

۸۳,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

83,000
1845

Flash Memory ADATA UE700 16GB

۴۸,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

48,000
1848

Flash Memory ADATA UE700 128GB

۲۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

285,000
20040

Flash Memory ADATA UD311 - 64GB

۱۰۹,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

109,000
6318

Flash Memory ADATA UD311 - 32GB

۶۰,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

60,000
6317

Flash Memory ADATA UD311 - 16GB

۴۱,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

41,000
20041

Flash Memory ADATA UD311 - 128GB

۲۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

230,000
11845

Flash Memory ADATA UD310 Jewel - 64GB

۹۶,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

96,000
1217

Flash Memory ADATA UD310 8GB

۲۵,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

25,000
1827

Flash Memory ADATA UD310 32GB

۵۱,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

51,000
1218

Flash Memory ADATA UD310 16GB

۳۲,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

32,000
1829

Flash Memory ADATA UC510 8GB

1831

Flash Memory ADATA UC510 32GB

1830

Flash Memory ADATA UC510 16GB

1832

Flash Memory ADATA UC500 8GB

1834

Flash Memory ADATA UC500 32GB

1833

Flash Memory ADATA UC500 16GB

12431

Flash Memory ADATA UC350 USB Type-C - 64GB

۱۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

130,000
12430

Flash Memory ADATA UC350 USB Type-C - 32GB

۸۵,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

85,000
12429

Flash Memory ADATA UC350 USB Type-C - 16GB

۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

59,000
20322

Flash Memory ADATA UC350 USB Type-C - 128GB

1001

Flash Memory ADATA S805 16GB

961

Flash Memory ADATA S107 8GB

1825

Flash Memory ADATA S107 64GB

963

Flash Memory ADATA S107 32GB

962

Flash Memory ADATA S107 16GB

958

Flash Memory ADATA S102 Pro 8GB

1824

Flash Memory ADATA S102 Pro 64GB

۱۰۸,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

108,000
960

Flash Memory ADATA S102 Pro 32GB

۵۹,۵۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

59,500
959

Flash Memory ADATA S102 Pro 16GB

۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

40,000
9668

Flash Memory ADATA S102 Pro - 256GB

۴۲۰,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

420,000
11842

Flash Memory ADATA S102 Pro - 128GB

۲۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

230,000
12587

Flash Memory ADATA i-Memory UE710 OTG - 64GB

۲۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

290,000
12588

Flash Memory ADATA i-Memory UE710 OTG - 32GB

۲۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

205,000
12586

Flash Memory ADATA i-Memory UE710 OTG - 128GB

۴۹۰,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

490,000
21320

Flash Memory ADATA i-Memory AI920 Lightning & USB 3.1 - 64GB

۳۰۸,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

308,000
21319

Flash Memory ADATA i-Memory AI920 Lightning & USB 3.1 - 32GB

۲۰۸,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

208,000
11843

Flash Memory ADATA Durable S107 - 128GB

11853

Flash Memory ADATA DashDrive UV128 - 128GB

۲۰۲,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

202,000
11841

Flash Memory ADATA DashDrive Durable UD320 With OTG Adapter - 64GB

۱۰۳,۵۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

103,500
6195

Flash Memory ADATA DashDrive Durable UD320 - 32GB

۵۸,۵۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

58,500
6194

Flash Memory ADATA DashDrive Durable UD320 - 16GB

۴۱,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

41,000
11844

Flash Memory ADATA DashDrive Choice UC510 - 64GB

9360

Flash Memory ADATA Choice UC340 USB

9665

Flash Memory ADATA Choice UC340 - 64GB

11840

Flash Memory ADATA Choice UC340 - 256GB

11839

Flash Memory ADATA Choice UC340 - 128GB

9361

Flash Memory ADATA Choice UC340

8884

Flash Memory ADATA Choice UC330 USB OTG - 8GB

۲۹,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

29,000
11838

Flash Memory ADATA Choice UC330 USB OTG - 64GB

۹۷,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

97,000
8886

Flash Memory ADATA Choice UC330 USB OTG - 32GB

۵۹,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

59,000
8885

Flash Memory ADATA Choice UC330 USB OTG - 16GB

۳۹,۵۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

39,500
11451

Flash Memory ADATA Choice S805 - 8GB

11448

Flash Memory ADATA Choice S805 - 32GB

11450

Flash Memory ADATA Choice S805 - 16GB

982

Flash Memory ADATA C906 8GB

۲۳,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

23,000
981

Flash Memory ADATA C906 4GB

984

Flash Memory ADATA C906 32GB

۴۲,۵۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

42,500
983

Flash Memory ADATA C906 16GB

۲۶,۵۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

26,500
973

Flash Memory ADATA C008 8GB

۲۰,۵۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

20,500
976

Flash Memory ADATA C008 64GB

۸۲,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

82,000
975

Flash Memory ADATA C008 32GB

۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

40,000
974

Flash Memory ADATA C008 16GB

۲۵,۵۰۰

تومان

گارانتي مادام العمر آونگ - نماينده انحصاري AData در ايران

25,500
  • درخواست قیمت و ثبت سفارش در کیمیا آنلاین فقط به صورت آنلاین و از طریق سایت امکانپذیر می باشد
  • در صورتیکه کالای مورد نظر شما در لیست وجود نداشت و یا لیست به روز نبود از طریق پنل درخواست قیمت ، درخواست خود را ثبت فرمائید
  • کیمیا آنلاین در مورد اشتباهات در مشخصات کالاها هیچ مسولیتی نمی پذیرد. برای اطلاعات دقیقتر به سایت سازندگان کالا مراجعه فرمایید
  • قیمت کالا در کیمیا آنلاین به صورت روزانه میباشد. با توجه به نوسان قیمتها در بازار، کیمیا آنلاین هیچ گونه مسولیتی در خصوص افزایش یا کاهش قیمتها ندارد
  • کلیه کالاهای موجود در کیمیا آنلاین ( با گارانتی و بدون گارانتی ) دارای 7 روز مهلت تست میباشند و در صورت وجود اشکال برای شما تعویض میشوند