بهترین قیمت فروش فلش مموری سیلیکون پاور Flash Memory Silicon-Power

بهترین قیمت فروش فلش مموری سیلیکون پاور Flash Memory Silicon-Power

بهترین قیمت فروش Flash Memory Silicon-Power فلش مموری سیلیکون پاور شامل جدیدترین و آخرین محصولات روز بازار در روز سه شنبه , 10 اسفند 1395 به روز رسانی گردیده است. این لیست شامل نام ، مشخصات خلاصه و حداقل قیمت هر کالا میباشد و با کلیک بر روی هر محصول اطلاعات کامل در دسترس شما قرار خواهد گرفت. در لیست زیر رنج وسیعی از بهترین مدلهای فلش مموری سیلیکون پاور با بهترین قیمت روز برای خرید آنلاین در دسترس شما قرار گرفته است.

کدنام کالاقیمت

لیست قیمت Flash Memory Silicon-Power

لیست قیمت فلش مموری سیلیکون پاور

20141

Flash Memory Silicon-Power X21 OTG - 8.0GB

۳۴,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

34,000
20143

Flash Memory Silicon-Power X21 OTG - 32.0GB

۷۲,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

72,000
20142

Flash Memory Silicon-Power X21 OTG - 16.0GB

۴۶,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

46,000
20137

Flash Memory Silicon-Power X20 USB OTG - 8.0GB

۳۴,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

34,000
20138

Flash Memory Silicon-Power X20 USB OTG - 64.0GB

20136

Flash Memory Silicon-Power X20 USB OTG - 4GB

20139

Flash Memory Silicon-Power X20 USB OTG - 32.0GB

۷۲,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

72,000
20140

Flash Memory Silicon-Power X20 USB OTG - 16.0GB

۴۶,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

46,000
18310

Flash Memory Silicon-Power X10 OTG - 8GB

18308

Flash Memory Silicon-Power X10 OTG - 32GB

18309

Flash Memory Silicon-Power X10 OTG - 16GB

20086

Flash Memory Silicon-Power Ultima U06 - 8.0GB

20089

Flash Memory Silicon-Power Ultima U06 - 64.0GB

20087

Flash Memory Silicon-Power Ultima U06 - 32.0GB

20088

Flash Memory Silicon-Power Ultima U06 - 16.0GB

18347

Flash Memory Silicon-Power Ultima U05 - 8GB

18348

Flash Memory Silicon-Power Ultima U05 - 64GB

18346

Flash Memory Silicon-Power Ultima U05 - 4GB

18349

Flash Memory Silicon-Power Ultima U05 - 32GB

18350

Flash Memory Silicon-Power Ultima U05 - 16GB

12697

Flash Memory Silicon-Power Ultima II i-Series - 8GB

12700

Flash Memory Silicon-Power Ultima II i-Series - 64GB

12696

Flash Memory Silicon-Power Ultima II i-Series - 4GB

12699

Flash Memory Silicon-Power Ultima II i-Series - 32GB

12698

Flash Memory Silicon-Power Ultima II i-Series - 16GB

20132

Flash Memory Silicon-Power Touch T50 Mobile USB 2.0 - 8.0GB

۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

30,000
20131

Flash Memory Silicon-Power Touch T50 Mobile USB 2.0 - 64.0GB

۱۲۳,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

123,000
20133

Flash Memory Silicon-Power Touch T50 Mobile USB 2.0 - 4.0GB

20134

Flash Memory Silicon-Power Touch T50 Mobile USB 2.0 - 32.0GB

۶۷,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

67,000
20135

Flash Memory Silicon-Power Touch T50 Mobile USB 2.0 - 16.0GB

۳۸,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

38,000
20114

Flash Memory Silicon-Power Touch T30 USB 2.0 - 8.0GB

20117

Flash Memory Silicon-Power Touch T30 USB 2.0 - 64.0GB

20113

Flash Memory Silicon-Power Touch T30 USB 2.0 - 4.0GB

20116

Flash Memory Silicon-Power Touch T30 USB 2.0 - 32.0GB

20115

Flash Memory Silicon-Power Touch T30 USB 2.0 - 16.0GB

20118

Flash Memory Silicon-Power Touch T30 USB 2.0 - 128GB

20059

Flash Memory Silicon-Power Touch T20 - 8GB

20056

Flash Memory Silicon-Power Touch T20 - 64GB

20057

Flash Memory Silicon-Power Touch T20 - 32GB

20058

Flash Memory Silicon-Power Touch T20 - 16GB

12877

Flash Memory Silicon-Power Touch T09 - 8GB

۲۷,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

27,000
12875

Flash Memory Silicon-Power Touch T09 - 64GB

۱۰۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

105,000
20100

Flash Memory Silicon-Power Touch T09 - 4GB

12878

Flash Memory Silicon-Power Touch T09 - 32GB

۶۴,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

64,000
12876

Flash Memory Silicon-Power Touch T09 - 16GB

۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

35,000
18326

Flash Memory Silicon-Power Touch T08 -8.0GB

۲۷,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

27,000
18325

Flash Memory Silicon-Power Touch T08 - 64.0GB

۱۲۱,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

121,000
18328

Flash Memory Silicon-Power Touch T08 - 4GB

18329

Flash Memory Silicon-Power Touch T08 - 32.0GB

۶۴,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

64,000
18327

Flash Memory Silicon-Power Touch T08 - 16.0GB

۳۵,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

35,000
18335

Flash Memory Silicon-Power Touch T07 - 8.0GB

18338

Flash Memory Silicon-Power Touch T07 - 64.0GB

18334

Flash Memory Silicon-Power Touch T07 - 4.0GB

18337

Flash Memory Silicon-Power Touch T07 - 32.0GB

18336

Flash Memory Silicon-Power Touch T07 - 16.0GB

18213

Flash Memory Silicon-Power Touch T06 - 8.0GB

18215

Flash Memory Silicon-Power Touch T06 - 64.0GB

20098

Flash Memory Silicon-Power Touch T06 - 4.0GB

18216

Flash Memory Silicon-Power Touch T06 - 32.0GB

18214

Flash Memory Silicon-Power Touch T06 - 16.0GB

12712

Flash Memory Silicon-Power Touch T03 - 8GB

12711

Flash Memory Silicon-Power Touch T03 - 64GB

12713

Flash Memory Silicon-Power Touch T03 - 4GB

12716

Flash Memory Silicon-Power Touch T03 - 32GB

12714

Flash Memory Silicon-Power Touch T03 - 16GB

12707

Flash Memory Silicon-Power Touch T01 - 8.0GB

20097

Flash Memory Silicon-Power Touch T01 - 64GB

12710

Flash Memory Silicon-Power Touch T01 - 4GB

12708

Flash Memory Silicon-Power Touch T01 - 32GB

12709

Flash Memory Silicon-Power Touch T01 - 16GB

18026

Flash Memory Silicon-Power Touch 850 - 8GB

18028

Flash Memory Silicon-Power Touch 850 - 64GB

18025

Flash Memory Silicon-Power Touch 850 - 4GB

18029

Flash Memory Silicon-Power Touch 850 - 32GB

18027

Flash Memory Silicon-Power Touch 850 - 16GB

12690

Flash Memory Silicon-Power Touch 835 - 8GB

12693

Flash Memory Silicon-Power Touch 835 - 64GB

12694

Flash Memory Silicon-Power Touch 835 - 4GB

12692

Flash Memory Silicon-Power Touch 835 - 32GB

12691

Flash Memory Silicon-Power Touch 835 - 16GB

12689

Flash Memory Silicon-Power Touch 835 - 128GB

19642

Flash Memory Silicon-Power Touch 830 - 8GB

19787

Flash Memory Silicon-Power Touch 830 - 64GB

19641

Flash Memory Silicon-Power Touch 830 - 4GB

19786

Flash Memory Silicon-Power Touch 830 - 32GB

19643

Flash Memory Silicon-Power Touch 830 - 16GB

18352

Flash Memory Silicon-Power Mobile X31 USB 3.0 OTG - 8GB

۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

40,000
18351

Flash Memory Silicon-Power Mobile X31 USB 3.0 OTG - 64GB

۱۴۶,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

146,000
18354

Flash Memory Silicon-Power Mobile X31 USB 3.0 OTG - 32GB

۸۱,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

81,000
18353

Flash Memory Silicon-Power Mobile X31 USB 3.0 OTG - 16GB

۵۴,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

54,000
20457

Flash Memory Silicon-Power Mobile C80 - 8GB

20459

Flash Memory Silicon-Power Mobile C80 - 64.0GB

20458

Flash Memory Silicon-Power Mobile C80 - 32.0GB

20456

Flash Memory Silicon-Power Mobile C80 - 16GB

21681

Flash Memory Silicon-Power Marvel M70 USB 3.0 - 256GB

21680

Flash Memory Silicon-Power Marvel M70 USB 3.0 - 128GB

20175

Flash Memory Silicon-Power Marvel M01 - 8.0GB

20178

Flash Memory Silicon-Power Marvel M01 - 64.0GB

20177

Flash Memory Silicon-Power Marvel M01 - 32.0GB

20176

Flash Memory Silicon-Power Marvel M01 - 16.0GB

18534

Flash Memory Silicon-Power Luxmini 322 - 4GB

18535

Flash Memory Silicon-Power Luxmini 322 - 16GB

20090

Flash Memory Silicon-Power Luxmini 320 - 8.0GB

20093

Flash Memory Silicon-Power Luxmini 320 - 64GB

20092

Flash Memory Silicon-Power Luxmini 320 - 32.0GB

20091

Flash Memory Silicon-Power Luxmini 320 - 16.0GB

21652

Flash Memory Silicon-Power Jewel J80 - 8GB

21655

Flash Memory Silicon-Power Jewel J80 - 64GB

21654

Flash Memory Silicon-Power Jewel J80 - 32GB

21653

Flash Memory Silicon-Power Jewel J80 - 16GB

12976

Flash Memory Silicon-Power Jewel J50 -8GB

۳۷,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

37,000
12975

Flash Memory Silicon-Power Jewel J50 -16GB

۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

50,000
13037

Flash Memory Silicon-Power Jewel J50 - 64GB

۱۳۴,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

134,000
13038

Flash Memory Silicon-Power Jewel J50 - 32GB

۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

80,000
21648

Flash Memory Silicon-Power Jewel J30 - 8GB

۳۶,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

36,000
21651

Flash Memory Silicon-Power Jewel J30 - 64GB

۱۳۳,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

133,000
21650

Flash Memory Silicon-Power Jewel J30 - 32GB

۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

80,000
21649

Flash Memory Silicon-Power Jewel J30 - 16GB

۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر

50,000
21644

Flash Memory Silicon-Power Jewel J20 - 8GB

21647

Flash Memory Silicon-Power Jewel J20 - 64GB

21646

Flash Memory Silicon-Power Jewel J20 - 32GB

21645

Flash Memory Silicon-Power Jewel J20 - 16GB

20190

Flash Memory Silicon-Power Jewel J10 - 8GB

۳۴,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

34,000
20193

Flash Memory Silicon-Power Jewel J10 - 64.0GB

۱۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

130,000
20192

Flash Memory Silicon-Power Jewel J10 - 32.0GB

۷۷,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

77,000
20191

Flash Memory Silicon-Power Jewel J10 - 16.0GB

۴۸,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

48,000
20194

Flash Memory Silicon-Power Jewel J10 - 128.0GB

18332

Flash Memory Silicon-Power Jewel J08 USB 3.0 - 8.0GB

۳۷,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

37,000
18330

Flash Memory Silicon-Power Jewel J08 USB 3.0 - 64.0GB

۱۴۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

140,000
18333

Flash Memory Silicon-Power Jewel J08 USB 3.0 - 32.0GB

۸۴,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

84,000
18331

Flash Memory Silicon-Power Jewel J08 USB 3.0 - 16.0GB

۵۳,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

53,000
18341

Flash Memory Silicon-Power Jewel J07 USB 3.0 - 8GB

۳۶,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

36,000
18344

Flash Memory Silicon-Power Jewel J07 USB 3.0 - 32GB

۱۳۳,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

133,000
18343

Flash Memory Silicon-Power Jewel J07 USB 3.0 - 32GB

۸۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

80,000
18342

Flash Memory Silicon-Power Jewel J07 USB 3.0 - 16GB

۵۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

50,000
12856

Flash Memory Silicon-Power Jewel J06 USB 3.0 - 8GB

12854

Flash Memory Silicon-Power Jewel J06 USB 3.0 - 64GB

12857

Flash Memory Silicon-Power Jewel J06 USB 3.0 - 32GB

12855

Flash Memory Silicon-Power Jewel J06 USB 3.0 - 16GB

18356

Flash Memory Silicon-Power Jewel J01 - 8GB

۳۴,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

34,000
18358

Flash Memory Silicon-Power Jewel J01 - 64GB

۱۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

130,000
18359

Flash Memory Silicon-Power Jewel J01 - 32GB

۷۷,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

77,000
18357

Flash Memory Silicon-Power Jewel J01 - 16GB

۴۸,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

48,000
20109

Flash Memory Silicon-Power Helios 101 - 8GB

20112

Flash Memory Silicon-Power Helios 101 - 64GB

20111

Flash Memory Silicon-Power Helios 101 - 32GB

20110

Flash Memory Silicon-Power Helios 101 - 16GB

20080

Flash Memory Silicon-Power Firma F80 - 8.0GB

۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

30,000
20083

Flash Memory Silicon-Power Firma F80 - 64.0GB

۱۲۳,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

123,000
20081

Flash Memory Silicon-Power Firma F80 - 32.0GB

۶۷,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

67,000
20082

Flash Memory Silicon-Power Firma F80 - 16.0GB

۳۸,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

38,000
18207

Flash Memory Silicon-Power BLAZE B50 - 8.0GB

18209

Flash Memory Silicon-Power BLAZE B50 - 64GB

18210

Flash Memory Silicon-Power BLAZE B50 - 32GB

18212

Flash Memory Silicon-Power BLAZE B50 - 256GB

18208

Flash Memory Silicon-Power BLAZE B50 - 16.0GB

18211

Flash Memory Silicon-Power BLAZE B50 - 128GB

20951

Flash Memory Silicon-Power Blaze B21 - 8GB

۳۴,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

34,000
20954

Flash Memory Silicon-Power Blaze B21 - 64GB

۱۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

130,000
20953

Flash Memory Silicon-Power Blaze B21 - 32GB

۷۸,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

78,000
20952

Flash Memory Silicon-Power Blaze B21 - 16GB

۴۷,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

47,000
20955

Flash Memory Silicon-Power Blaze B21 - 128GB

18120

Flash Memory Silicon-Power Blaze B06 - 8GB

۳۰,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

30,000
18123

Flash Memory Silicon-Power Blaze B06 - 64GB

۱۲۱,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

121,000
18124

Flash Memory Silicon-Power Blaze B06 - 32GB

۶۸,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

68,000
18121

Flash Memory Silicon-Power Blaze B06 - 16GB

۳۹,۰۰۰

تومان

گارانتی مادام العمر داده پرداز رایانه متین

39,000
18122

Flash Memory Silicon-Power Blaze B06 - 128GB

20165

Flash Memory Silicon-Power Blaze B05 - 8GB

20162

Flash Memory Silicon-Power Blaze B05 - 64.0GB

20163

Flash Memory Silicon-Power Blaze B05 - 32.0GB

20164

Flash Memory Silicon-Power Blaze B05 - 16.0GB

  • درخواست قیمت و ثبت سفارش در کیمیا آنلاین فقط به صورت آنلاین و از طریق سایت امکانپذیر می باشد
  • در صورتیکه کالای مورد نظر شما در لیست وجود نداشت و یا لیست به روز نبود از طریق پنل درخواست قیمت ، درخواست خود را ثبت فرمائید
  • کیمیا آنلاین در مورد اشتباهات در مشخصات کالاها هیچ مسولیتی نمی پذیرد. برای اطلاعات دقیقتر به سایت سازندگان کالا مراجعه فرمایید
  • قیمت کالا در کیمیا آنلاین به صورت روزانه میباشد. با توجه به نوسان قیمتها در بازار، کیمیا آنلاین هیچ گونه مسولیتی در خصوص افزایش یا کاهش قیمتها ندارد
  • کلیه کالاهای موجود در کیمیا آنلاین ( با گارانتی و بدون گارانتی ) دارای 7 روز مهلت تست میباشند و در صورت وجود اشکال برای شما تعویض میشوند