بهترین قیمت فروش کابل و اتصالات بی نت Cable B-Net

بهترین قیمت فروش کابل و اتصالات بی نت Cable B-Net

بهترین قیمت فروش Cable B-Net کابل و اتصالات بی نت شامل جدیدترین و آخرین محصولات روز بازار در روز دوشنبه , 30 مرداد 1396 به روز رسانی گردیده است. این لیست شامل نام ، مشخصات خلاصه و حداقل قیمت هر کالا میباشد و با کلیک بر روی هر محصول اطلاعات کامل در دسترس شما قرار خواهد گرفت. در لیست زیر رنج وسیعی از بهترین مدلهای کابل و اتصالات بی نت با بهترین قیمت روز برای خرید آنلاین در دسترس شما قرار گرفته است.

کدنام کالاقیمت

لیست قیمت Cable B-Net

لیست قیمت کابل و اتصالات بی نت

18914

Cable B-Net VGA 50.0M

۱۵۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

155,000
18918

Cable B-Net VGA 5.0M

۱۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

12,000
18924

Cable B-Net VGA 40.0M

۱۲۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

129,000
18923

Cable B-Net VGA 30.0M

۷۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۸۰,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

75,000
18917

Cable B-Net VGA 3.0M

۱۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

11,000
18922

Cable B-Net VGA 25.0M

۴۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

43,000
18921

Cable B-Net VGA 20.0M

۳۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۵۱,۰۰۰

تومان

دارای نویز گیر با قدرت بالا

38,000
18920

Cable B-Net VGA 15.0M

۲۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۴۰,۰۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

28,000
18919

Cable B-Net VGA 10M

۳۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۱۶,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر

۲۴,۵۰۰

تومان

دارای نویز گیر با قدرت بالا

16,500
18915

Cable B-Net VGA 1.5M

۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۵,۵۰۰

تومان

دارای نویزگیر با قدرت بالا

5,000
18916

Cable B-Net VGA 1.0M

18911

Cable B-Net Printer 5.0m

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۷,۰۰۰

تومان

ارجینال با دفترچه HP

7,000
18910

Cable B-Net Printer 3.0m

۸,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

8,500
18913

Cable B-Net Printer 15m

18912

Cable B-Net Printer 10m

۲۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

23,000
18909

Cable B-Net Printer 1.5m

۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

5,000
18938

Cable B-Net Parallel Printer 5.0M

۱۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

16,000
18937

Cable B-Net Parallel Printer 3.0M

۱۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

13,000
18942

Cable B-Net Parallel Printer 25.0M

18941

Cable B-Net Parallel Printer 20.0M

18940

Cable B-Net Parallel Printer 15.0M

18939

Cable B-Net Parallel Printer 10.0M

۲۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

21,000
18936

Cable B-Net Parallel Printer 1.5M

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۶۵,۰۰۰

تومان

متراژ 1 . 8 متر

9,000
19013

Cable B-Net Micro HDMI

18945

Cable B-Net HDMI Flat 5.0M

۱۷,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

17,000
18944

Cable B-Net HDMI Flat 3.0M

۱۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

13,000
19121

Cable B-Net HDMI Flat 15.0M

۴۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

49,000
18946

Cable B-Net HDMI Flat 10.0M

۳۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

32,000
18943

Cable B-Net HDMI Flat 1.5M

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

9,000
18908

Cable B-Net HDMI 50M

18901

Cable B-Net HDMI 5.0M

۱۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

۱۶,۵۰۰

تومان

پشتبانی از FULL 3D

15,000
18907

Cable B-Net HDMI 40M

۵۱۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - 4K

510,000
18906

Cable B-Net HDMI 30M

۲۸۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست - 4K

۳۷۰,۰۰۰

تومان

با قدرت نویزگیری بالا

280,000
18900

Cable B-Net HDMI 3.0M

۱۲,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

12,000
18905

Cable B-Net HDMI 25M

۸۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

89,000
18904

Cable B-Net HDMI 20M

۴۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

48,000
18903

Cable B-Net HDMI 15M

۳۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

39,000
18902

Cable B-Net HDMI 10M

۲۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

28,000
21050

Cable B-Net HDMI 1.8M

21049

Cable B-Net HDMI 1.5M

۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

8,000
18999

Cable B-Net Cat 6 - 5.0M

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

9,000
18996

Cable B-Net Cat 6 - 30M

۲۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

29,000
18998

Cable B-Net Cat 6 - 3.0M

۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

6,000
19002

Cable B-Net Cat 6 - 20M

۲۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

28,000
19001

Cable B-Net Cat 6 - 15M

۱۸,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

18,000
19000

Cable B-Net Cat 6 - 10M

۱۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

14,000
18997

Cable B-Net Cat 6 - 1.0M

۴,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

4,000
18995

Cable B-Net Cat 6 - 0.5M

21097

Cable B-Net Cat 5 - 50.0M

۲۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

23,000
18957

Cable B-Net Cat 5 - 5.0M

۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

5,000
21096

Cable B-Net Cat 5 - 40.0M

۲۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

21,000
18953

Cable B-Net Cat 5 - 30.0M

۱۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

15,000
18949

Cable B-Net Cat 5 - 3.0M

۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

3,000
18956

Cable B-Net Cat 5 - 20.0M

۱۱,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

11,000
18951

Cable B-Net Cat 5 - 2.0M

۳۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

30,000
18955

Cable B-Net Cat 5 - 15.0M

۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

9,000
18954

Cable B-Net Cat 5 - 10.0M

۷,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

7,000
18950

Cable B-Net Cat 5 - 1.0M

۲,۱۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

2,100
18952

Cable B-Net Cat 5 - 0.5M

۱,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

1,500
21046

Cable B-Net Audio 1 - 2 - 5.0M

۶,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

6,000
21047

Cable B-Net Audio 1 - 2 - 3.0M

۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

5,000
21045

Cable B-Net Audio 1 - 2 - 10.0M

۹۹,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

99,000
21048

Cable B-Net Audio 1 - 2 - 1.5M

۴,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

4,500
21041

Cable B-Net Audio 1 - 1 1.5M

۳,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

3,000
21043

Cable B-Net Audio 1 - 1 - 5.0M

۶,۵۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

6,500
21042

Cable B-Net Audio 1 - 1 - 3.0M

۵,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

5,000
21044

Cable B-Net Audio 1 - 1 - 10.0M

۱۰,۰۰۰

تومان

سرویس ویژه - 7 روز مهلت تست

10,000
  • درخواست قیمت و ثبت سفارش در کیمیا آنلاین فقط به صورت آنلاین و از طریق سایت امکانپذیر می باشد
  • در صورتیکه کالای مورد نظر شما در لیست وجود نداشت و یا لیست به روز نبود از طریق پنل درخواست قیمت ، درخواست خود را ثبت فرمائید
  • کیمیا آنلاین در مورد اشتباهات در مشخصات کالاها هیچ مسولیتی نمی پذیرد. برای اطلاعات دقیقتر به سایت سازندگان کالا مراجعه فرمایید
  • قیمت کالا در کیمیا آنلاین به صورت روزانه میباشد. با توجه به نوسان قیمتها در بازار، کیمیا آنلاین هیچ گونه مسولیتی در خصوص افزایش یا کاهش قیمتها ندارد
  • کلیه کالاهای موجود در کیمیا آنلاین ( با گارانتی و بدون گارانتی ) دارای 7 روز مهلت تست میباشند و در صورت وجود اشکال برای شما تعویض میشوند